Започни своя Нов живот

В свят, в който всеки търси да бъде приет и обичан,  Бог показа своята любов към теб като изпрати синът си Исус Христос, да поеме твоята вина и грях и да те дари с пълнотата на Божията праведност и благодат.

“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”  Йоан 3:16

Бог те обича и има прекрасен план за живота ти.
Той иска да разгърнеш уникалността заложена в теб и да живееш живот на вяра и победа.
Без значение кой си и на какъв етап от живота си се намираш в момента, ти може да влезеш в пълнотата на този Нов живот. Божията любов и благодат е по-голяма от твоите грешки.
Той търпеливо чака да го поканиш да бъде твой Господ.
С решението си да приемеш Исус Христос за твой Господ и Спасител, даваш начало на божествената промяна в теб.
Приемайки Него, ти приемаш Божието царство в себе си, приемаш Божият вид живот.

“Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.”   Римляни 10:9,10

Влез в твоят Нов живот сега, като се молиш с тази молитва:

Небесни татко, благодаря ти за великата любов, която показа към мен. Благодаря ти, че изпрати своя син Исус Христос да даде живота си и да понесе наказанието за греховете ми вместо мен, за да мога да имам лично взаимоотношение с теб.

Вярвам, че Исус е Божий син и че възкръсна от мъртвите. Днес аз го изповядвам, като мой Господ и Спасител.
Вземи ме такъв, какъвто съм и работи в сърцето ми. Направи ме човекът, който си ме създал да бъда. Искам да живея за теб и съм ти безкрайно благодарен за новото начало в моя живот.
В името на Исус, Амин!

Ако си се молил с тази молитва и си приел Исус в сърцето си, ти си направил първата крачка в новия си живот, живот изпълнен с вяра, цел, победи и чудеса.

Пиши ни и ние ще ти помогнем да откриеш прекрасния план, който Бог има за теб.

Salvation Form